Projekt och Referenser
Nedan finns ett urval av olika projekt som Proprenad har utfört samt haft projektansvar för. Projekten är av väldigt varierande art vilket visar på den bredd av arbeten som vi utför.

» Husdränering
» Vägbyggnation
» Minireningsverk för enskilt avlopp
» Infiltrationsbädd för enskilt avlopp
» Tomtplanering
» Stödmur
» Poolbyggnationer
» Nybyggnationer & Utbyggnationer

Husdränering

Borttagning av gammal tjära/kallasfalt för att väggen skall andas innan ny dränering monteras. Sedan mycket av fuktproblem uppstår pga kondens inifrån skapat av stora temperaturskillnader är det viktigt att väggen kan andas så att denna fukt transporteras ut genom väggen där den kondenserar i dräneringsskivan.

Montering av separationsduk och återfyllning där man kan se alla detaljer så som dräneringsrör, makadam, dräneringsskiva, separationsduk, tätlist och spolrör

Vägbyggnation

Markens utseende innan avschaktning för infartsväg. En fiberduk (separationsduk) läggs mellan befintlig mark och bärlager för att öka stabiliteten samt förhindra genomträngning av lera och jord in i bärlagret.

Bärlager 0-90 utplanerat och packat med en vibratorpadda. Vägen är klar för användning och det sista som görs är att lägga ut 0-18 slitlager ovanpå bärlagret innan vägen är helt klar

Minireningsverk för enskilt avlopp

Minireningsverk från Uponor med aktiv kemist rening monterad med förankringsplattor för att förhindra att den flyter upp vid tömning pga det höga grundvattnet. Tanken ansluts sedan till en infiltrationsbädd eller i vissa fall där kommunen tillåter kan utgående spillvatten släppas direkt ut i mark pga av den höga kemiska reningen som sker.

Infiltrationsbädd för enskilt avlopp

En traditionell infiltrationsbädd med sand och makadam samt spridarrör och luftning. Makadammen täcks med en separationsduk och återfylls sedan med befintliga schaktmassor.

Tomtplanering

Tomtplanering innan färdigställande med synlig inflitrationsbädd och plintgrund till hus

Tomten klar efter maskinell grovplanering. På denna yta läggs matjord för att få en jämn och fin gräsmatta samt att gräset då får en fin jord att växa i.

Stödmur

Tomtslänt med träd och buskar innan L-stödmur byggts.

L-stöd på plats och återfyllning klar där den användbara tomtytan ökade med ca 70 m^2. För att höja utseendekvaliteten kan L-stöden målas, putsas eller monteras med schiffer/granit.

Poolbyggnationer

Tomt och hus innan poolbyggnation

Pool monterad och klar för stödmursåterfyllnad vilken hindrar poolen från att implodera vid vattentömning. Poolen står på en bottenplatta av betong för att i detta fall öka stabiliteten under poolen. I normala fall utgörs botten av packad makadam och stenmjöl. Självfallande dränering under pool leder ut markvatten i bäck för att förhindra vatten- och frostskador runt pool.

Poolen återfylld och klar för badning. En ny altan ramar in poolen samt att tomten fått ett nytt utseende där överblivna schaktmassor planerats på tomt.

Nybyggnationer & Utbyggnationer

Gavel på befintligt hus innan grävning för utbyggnation.

Samma gavel, nu med färdig makadambotten som utgör dränering samt spolrör för dräneringsrör. Innan gjutning läggs ca 5 cm flis ovanpå makadam som avjämning innan sockelelement och isolering monteras.

Urgrävning för garageplatta färdig där fast botten är framgrävd. Detta garage behövde markhöjas vilket gjordes med bärlager 0-200, på detta lades sedan makadam som dränerande skikt. Sedan denna bottenplatta skall vara oisolerad gjuts betongen direkt på makadammen, i en isolerad platta läggs isolering mellan makadam och betong.

Gjutning av garagebottenplatta där det tar ca 1 dag innan plattan kan användas för lättare arbeten.

 
Fleetrunner
HemVåra tjänsterProjekt och referenserSamarbetsparnersOm ProprenadKontakta oss
 
 
 
 
 
 
Skicka e-post!