Våra Tjänster
Proprenad utför ett brett spektra av projekt. Några av de mest frekventa är:

 • Grundläggningar för hus och garage
 • Byggnation av alla typer av husgrunder inkl gjutning av betongplattor
 • Poolbyggnationer inkl montering
 • Tomtplaneringar
 • Markförstärkningar och grundläggningar
 • Asfaltering
 • Hus- och tomtdräneringar
 • Vägbyggnationer
 • Vatten och avlopp
 • Stödmurar och L-stöd
 • Installation av enskilda avlopp så som minireningsverk/3-kammarbrunnar
 • Grävning för infiltrationsbädd och kompaktmoduler
 • Uthyrning av minimaskiner
 • Hjälp med avloppsutredningar och bygglov samt kontakt med Miljökontor och Byggkontor i din kommun
 • Bygg- och snickeriarbeten
 • Rivningsarbeten
 
Fleetrunner
HemVåra tjänsterProjekt och referenserSamarbetsparnersOm ProprenadKontakta oss
 
 
 
 
 
 
Skicka e-post!